Algemene Voorwaarden Bike Fitting Hoeksche Waard

1. **Definities**
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– “Bike Fitting Hoeksche Waard,” “wij,” “ons,” “onze”: Bike Fitting Hoeksche Waard, een samenwerking tussen Fysiotherapie Vital Motions en Bike Totaal van der Koog.
– “Klant,” “jij,” “jou”: De persoon die gebruikmaakt van onze diensten.

2. **Dienstverlening**
Bike Fitting Hoeksche Waard biedt bike fitting diensten aan om de fietshouding van klanten te optimaliseren. Wij streven naar het verbeteren van fietsprestaties en -comfort door middel van professionele aanpassingen aan de fietspositie.

3. **Afspraken en Annuleringen**
– Afspraken voor bike fitting diensten worden vooraf gepland en dienen te worden bevestigd volgens de overeengekomen datum en tijd.
– Indien je een geplande afspraak wilt annuleren of wijzigen, dien je dit ten minste [aantal uur/dagen] van tevoren te doen.
– Bij annuleringen binnen de [aantal uur/dagen] termijn kunnen annuleringskosten van toepassing zijn.

4. **Betaling**
– De kosten voor onze bike fitting diensten worden vermeld op onze website en/of in onze communicatie.
– Betaling dient te geschieden op de dag van de bike fitting sessie, tenzij anders overeengekomen.

5. **Aansprakelijkheid**
– Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onze diensten, maar zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, letsel of andere gevolgen voortkomend uit het gebruik van onze diensten.
– De klant erkent dat fietsen inherent risico’s met zich meebrengen, en het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn/haar fiets en gezondheid in goede staat verkeren.

6. **Privacy en Gegevens**
– Wij zullen persoonlijke gegevens van klanten alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze diensten en zullen deze gegevens niet zonder toestemming delen met derden.

7. **Intellectueel Eigendom**
– Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, materialen en inhoud blijven eigendom van Bike Fitting Hoeksche Waard.

8. **Toepasselijk Recht**
– Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van [rechtsgebied] en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van dit rechtsgebied.

9. **Wijzigingen**
– Bike Fitting Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest recente versie is te vinden op onze website.

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.